الکترودراگ و بالن برای وار

بالون
x12
اژدهای الکتریکی
x8
طلسم خشم
x3
طلسم یخزدگی
x4
طلسم سمی
x1

ترکیب الکترودراگ و بالن برای وار روی تاون هال 14 همراه با فیلم حمله.

این ترکیب الکترودراگ و بالن که به سادگی توسط لینک کپی قابل استفاده هست یه ترکیب خیلی عالی و قوی برای بازی کش اف کلن و بخصوص در وار مورد استفاده قرار می گیرد