فرم ارسال مپ

فقط یک فایل.
۱۰ مگابایت حداکثر‎.
انواع مجاز:‎ gif, jpg, jpeg, png.‎
۸ + ۱۲ =
این مسئله ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید ، مثلاً برای ۱ + ۳ ، ۴ را وارد کنید. *** توجه کنید که باید از اعداد انگلیسی استفاده کنید.