مپ قوی و عالی تاون ۱۳ بازی کلش

لینک چیدمان دیگر موجود نیست
امتیاز
میانگین: ۴ (۱ رای)

این مپ تاون هال ۱۳ دهکده خانه بازی کلش اف کلن خیلی قوی و عالیه و بسیار توی حفظ منابع شما تاثیر داره. این مپو توسط لینک چیدمان دانلود کنید.