یه ترکیب عالی بر پایه نیرو های دارک

گالم یخی
x5
ساحره
x8
له‌کننده
x12
پکا
x2
شکارچی قهرمان
x1
کماندار
x1
طلسم خشم
x1
طلسم خفاش
x7
طلسم یخزدگی
x2

این ترکیب جدید خیلی عالی هستش و مصرف پایه اون دارک هست و خیلی مناسب وار هستش.